Er det andre systemkrav, utover operativsystem, for at Febdok skal fungere?