Når jeg starter Febdok programmet får jeg feilmeldingen "Lisensfil har feil i fildato". Hvordan løser jeg dette?