Jeg vil avlisensiere en Febdok lisens på en gammel maskin. Hvordan gjør jeg det?