Hvorfor kommer ikke firmanavnet vårt med på samsvarserklæringen når vi skriver den ut?