Hva skal jeg legge innunder definisjon av anlegg for 1p og 1jp kortslutningsverdier i TN-nett, når nettleverandør kun oppgir Ik3pmax og Ik2pmin?