Hvilke hensyn tar Febdok ved kortslutning og utkoblingstider < 0,1 sekund?