Hvorfor bruke samme vernleverandør i installasjonen?