Er det mulig å gjøre en fast last om til en variabel last?