For Ijfmaks regner Febdok ut at k²S²/I² < 0,1s. Hvordan kan Febdok konkludere med at gjennomsluppet energi > 0,88s er lavere enn tåleevnen til PE leder?