Hva ligger til grunn for "Annen korreksjonsfaktor" i fanen for strømføringsevne til kabel? Faktorene i NEK har jo egne steder hvor de blir definert.