Dersom jeg benytter sammenlagret strøm for beregning av spenningsfall. Hva tas i betraktning?