Må vi oppgi belastningsstrømmen (Ib) på fordelinger eller tar Febdok den sammenlagrede strømmen fra de underliggende lastene og oppgitt samtidighetsfaktor?