Bestemmer batteripakken kortslutningsstrømmen i batteridrift?