Hva er verdiene "ek", "er" og "ex" for transformator?