Kan man i Febdok finne ut hvilken vinkel som ligger til grunn for spenningsfallene?