Jeg får feil spenningsfall i en kurs med transformator. Hva er galt?