Jeg skal legge inn data for en generator, men leverandøren har andre benevninger enn de som benyttes i Febdok.