• Lokal plus icon minus icon
  • Lokal versjonen installeres lokalt på hver enkelt PC. Grunnpakken leveres med 2 brukerrettigheter, som betyr at Febdok kan installeres på 2 PCer. Kan utvides med flere brukerrettigheter. Se mer
  • Server plus icon minus icon
  • Serverversjonen installeres på en server og klienten installeres hos hver enkelt bruker. Denne versjonen tillater brukere å dele anlegg mellom seg i programmet. Grunnpakken leveres med 2 samtidige ... Se mer
  • Server med avdelinger plus icon minus icon
  • Denne versjonen har samme oppsett som serverversjonen, men forskjellen er at man kan registrere flere firmaer/avdelinger i samme lisens. Dette betyr at hvis f.eks. hovedkontoret ligger i Oslo, mens... Se mer